top of page

Biyosensörler ve Yapay Zekanın İş Birliğinde Vücut Sıvısının Analizi ile Kanser Teşhisi

Erkekler arasında en yaygın görülen kanser türlerinden biri de prostat kanseridir. Prostat kanserinin teşhisi için PSA faktörünün kandaki oranına bakılır. Burada yapılan işlemin doğruluğu çok yüksek olmamakla birlikte önemli sayıda hastada biyopsi sonrasında ağrı ve kanama görüldüğü bilinmektedir.


Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (The Korea Institute of Scinece and Technology-KIST-), Biyomateryaller Araştırma Merkezi ekibi ve Asan Tıp Merkezi(Asan Medical Center) ekibi işbirliği ile prostat kanserini idrardan sadece 20 dakika içinde ve neredeyse yüzde yüz doğrulukta teşhis edebilecek bir yöntem geliştirildi. Bu yöntem elektrik sinyaline bağlı olarak ekstra hassas biyosensörler ile yapay zekanın neredeyse yüzde yüz doğruluktaki analizine dayanmaktadır. İnvaziv biyopsiye ihtiyaç duymadan yani vücuda herhangi bir medikal aletle müdahale etmeden sadece idrar kullanılarak yapılan bu tanı testi yüzde yüze kadar doğruluk sağlarken aynı zamanda ağrı ve kanama gibi yan etkileri de ortadan kaldırmış olur.

Normal şartlarda idrarda kanser faktörlerinin yoğunluğu düşük olduğu için bu zamana kadar idrar bazlı biyosensörler kesin tanı için değil sadece risk grubundaki hastaların belirlenmesinde kullanılırdı.


Tek bir kanser faktörünün kandaki teşhisi yeterli doğrulukta sonuç vermediği için KIST ekibi dört farklı kanser faktörünün hassas bir şekilde kandaki oranını tespit edebilen ekstra hassas biyosensörler geliştirerek ve bu kanser faktörlerinin birbirleri ile olan ilişkisini anlamak için önceden eğittikleri yapay zekâ algoritmalarını kullanarak 76 idrar örneği için neredeyse yüzde yüz doğrulukta tanı koyabilir hale geldiler.


"For patients who need surgery and/or treatments, cancer will be diagnosed with high accuracy by using urine to minimize unnecessary biopsy and treatments, which can dramatically reduce medical costs and medical staff's fatigue," Professor Jeong at Asan Medical Center said. - Asan Tıp Merkezinden Profesör Jeong, ‘idrar testi ile ameliyat veya tedaviye ihtiyaç duyulan hastalar için gereksiz biyopsi ve tedaviler en aza indirgenirken hem tıbbi maliyetler hem de sağlık personelinin yorgunluğu önemli ölçüde azaltılabilir.’ dedi.


"This research developed a smart biosensor that can rapidly diagnose prostate cancer with almost 100 percent accuracy only through a urine test, and it can be further used in the precise diagnoses of other cancers via a urine test," Dr. Lee at the KIST said. - KIST ekibinden Doktor Lee, ‘Bu araştırma ile prostat kanseri sadece bir idrar testi ile neredeyse yüzde yüz doğrulukta, hızlı bir şekilde teşhis edebilen akıllı bit biyosensör geliştirilmiş oldu ve bu yöntem ileride de farklı kanser türlerinin teşhisi için kullanılabilir.’ dedi.


Orijinal habere buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page