top of page

Kuzularla Birlikte Büyüyen Yapay Kalp Kapakçıkları

Science Translational Medicine dergisinde 17 Martta yayınlanan makalede, kuzulara yapay kalp kapakçığı nakledildiğini ve hayvanların büyümesiyle birlikte nakledilen kalp kapakçıklarının da işlevini sürdürdüğünü gözlemlediklerini açıkladılar.


‘ Kalp kapakçığı nakline ihtiyaç duyan çocuk hastalar için hastayla birlikte büyüyebilecek ve yapay kalp kapakçığının etrafını hastanın kendi hücreleri ile doldurabileceği bir doku mühendisliği alanı kutsal kasedir’ diyor UCLA Health de çocuk kardiyoloğu olan ancak yukarıda bahsettiğimiz çalışmada yer almayan Daniel Levi. “For pediatric patients in need of valve replacements, a tissue-engineered valve that will grow with the patient and can potentially be populated by the patient’s own cells is the holy grail,”


Kalp kapakçığına ihtiyaç duyan hastalar için iki seçenek mevcuttur:

  1. Tamamen mekanik bir kapak

  2. Hayvan dokularından yapılan biyoprotez bir kapak

Ancak iki seçenek de büyüyen bir çocuk için gelecekte ikinci bir ameliyatı zorunlu kılmaktadır. Çünkü hastayla birlikte mekanik kapak beya biyoprotez kapak büyümez.


Minnesota Üniversitesinde Biyomedikal Mühendisi olan ve aynı zamanda bu yeni çalışmanın baş yazarı olan Robert Tranquillo ‘ Büyüme kapasitesine sahip yapay bir kalp kapakçığı olmadığı için yirmi senedir büyüyebilecek ve gelişebilecek bir malzeme bulmayı kendimize görev edindik’ dedi. “There is no valve that has growth capacity,” says Robert Tranquillo, a biomedical engineer at the University of Minnesota and lead author of the new study. “This has been a mission for us for 20 years, to try and figure out a material that can grow and evolve.”Tranquillo ve meslektaşları tarafından geliştirilen kalp kapak replasmanı. TRANQUILLO LAB. MINNESOTA ÜNİVERSİTESİ


Deney sonucuna göre üç kuzudan ikisi 52 haftalık implantasyon periyodundan çıkıp yetişkin hale geldiler ve ağırlıklarını 2 katına çıkardılar. 52 hafta boyunca az miktarda geri sıvı akışı ve hafif sızıntıların olduğu gözlemlenmiştir.


Araştırmalar devam ediyor. Birçok farklı üniversiteden ve hastaneden doktorlar ve araştırmacılar bu çalışmanın gelecekte çok önemli gelişmeler sağlayacağını söylüyorlar.


Orijinal habere buradan ulaşabilirsiniz

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page