top of page

COVID-19 veya MSI-C’li Bazı Çocukların Böbrek Hasarı ile Karşılaştığı Gözlemlendi

COVID-19 olan yetişkinlerin organlarında sorunlar gözlemlenmiştir bununla birlikte SARS-CoV-2’nin böbrekler üzerinde etkisi belirsizliğini korumaktadır. Kidney International tarafından 3 Mart tarihinde yayınlanan araştırma sonucuna göre COVID-19 ya da MIS-C sendromundan dolayı hastaneye yatırılan çocukların %10’undan fazlasında böbrek hasarının meydana geldiği gözlemlendi. Böbrek hasarı görülen çocukların diğer çocuk hastalardan ortalama sekiz gün daha fazla hastanede yattığı belirlendi.‘ Önlerinde uzun bir ömür bulunan çocukların böbrek fonksiyonlarının üzerinde COVID-19 virüsünün etkisinin olduğunu tartışmak, özellikle çocuk hasta popülasyonu üzerinden düşünmek çok önemlidir.’ diyor Cohen Çocuk Tıp Merkezinin pediatrik nefroloğu Abby Basalely ve çalışmanın ortak yazarı.“Recognizing that kidney function contributes to outcomes post-COVID is important to think about, especially in the pediatric population. These kids are young and have a whole life ahead of them,” says Abby Basalely, a pediatric nephrologist at Cohen Children’s Medical Center in New Hyde Park, New York, and a coauthor of the study.


New Jersey, Rwj Barnabas Health Çocuk Böbrek Merkezi Müdürü Isabel Roberti, akut böbrek hasarı olan kişilerde gözlemlenen, vücut sıvılarını düzenleyememe ve idrar yaparken sorun yaşama durumları genellikle kendiliğinden düzelmesine rağmen kronik böbrek hastalığına dönüştüğü durumlarında gözlemlendiğini söylüyor.

People with acute kidney injury can have trouble regulating body fluids or urinating normally. The injury often resolves itself but will sometimes progress into chronic kidney disease, says Isabel Roberti, the director of the Children’s Kidney Center at RWJ Barnabas Health in West Orange, New Jersey.COVID-19 virüsünün yetişkinler üzerindeki etkisi çocuklar üzerindeki etkisine göre daha fazla araştırılıyor. Mart-Ağustos 2020 arasında New York Northwell sağlık sisteminde bulunan dört hastaneye başvuran 152 çocuk hastanın retrospektif analizi araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi. Bu analize göre, hastaneye yatan çocuklarda 24 saat içinde pozitif pozitif SARS-CoV-19 testi gözlemlendi. COVID-19 olan 97 çocuktan sekizinde (%8.2) böbrek hasarı, MIS-C teşhisi konulmuş ancak COVID-19 teşhisi konulmamış 55 çocuktan onunda (%18.2) böbrek hasarı olduğu belirtilmiştir. Toplamda çocuk hastaların %11.8 inde böbrek hasarı bulunmaktadır.COVID-19 veya MIS-C’nin böbrekler bir hasara sebep olup olmadığı kesin olarak bilinmemekle birlikte SARS-CoV-2 den şüphelenilmektedir. Genellikle yetişkinlerden elde edilen verilere göre virüsün doğrudan böbrek dokusunu enfekte ettiğine dair geçici raporların bulunduğunu söylüyor Basalely.

Whether COVID-19 or MIS-C is the cause of the kidney damage is unknown, but Basalely suspects it is a consequence of SARS-CoV-2 infection. “There have been reports of [the virus] directly infecting kidney tissue,” Basalely says.


Orijinal habere buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page