top of page

Biyomedikal Mühendisleri Derneği

Ortak akıl ile yenilikçi hareket!

Biyomedikal Mühendisleri Derneği (Biyomed), biyomedikal mühendislerinin sağlık teknolojileri alanına katkıda bulunmasını sağlamak için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek, biyomedikal mühendislerinin sorunlarına ortak çözümler üretmek ve gelişimleri için gerekli destekleri sağlamak amacı ile 31 Temmuz 2012 tarihinde Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne yapılan başvuru ile kurulmuştur.

Biyomed, biyomedikal mühendisliği bölümü bulunan farklı üniversitelerden mezun, kamu kurum ve kuruluşlarında, sağlık hizmet sunucularında, tıbbi cihaz sektöründe, AR-GE’de, üretimde, belgelendirmede, satış-pazarlamada ve bakım-onarım-kalibrasyonda faaliyet gösteren pek çok kuruluştan üyeleri ile çok yönlü ve geniş kapsamlı bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda ilk adımlarını atmıştır. Üyelerin niteliği ve farklı alanlardaki tecrübelerinden gücünü alan Biyomed, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine önem vererek çalışmalarını sürdürmektedir.

bottom of page